Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí patří mezi největší sportovní oddíly a kluby v jihočeském regionu. V roce 2020 měla 1378 členů, z toho 986 dospělá složka a 392 složka mládežnická. Vlastní sportovní činnost probíhá ve 13 aktivních oddílech.

Hlavním partnerem TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z.s. v oblasti mládežnického sportu je společnost C-Energy Planá s.r.o.

Informace o dotacích:

V roce 2020 byly naší TJ přiděleny následující dotace:

  1. MŠMT poskytlo z dotačního programu „Můj klub“ naší TJ neinvestiční dotaci ve výši 1.065.350 Kč. Dotace bude použita na financování sportu mládeže a údržbu sportovních areálů;
  2. Jihočeský kraj poskytl v rámci opatření na podporu výkonnostního sportu dospělých 120.000 Kč softbalovému oddílu mužů;
  3. Jihočeský kraj poskytl naší TJ v rámci opatření na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže 100.000 Kč;
  4. Město Sezimovo Ústí poskytlo dotaci ve výši 502.500 Kč, z toho 342.500 Kč na činnost TJ a 160.000 Kč na údržbu a opravy.

V roce 2020 byly naší TJ schváleny následující dotační projekty:

  1. Optimalizace vytápění a větrání sportovní haly v Sezimově Ústí (napojení horkovodu) – dotace Jihočeského kraje, hodnota projektu 968.992 Kč, výše dotace 500.000 Kč, rozdíl mezi hodnotou projektu a výší dotace Jč. kraje bude uhrazen z dotace města Sezimovo Ústí;
  2. Obnova vybavení ve sportovní hale – dotace Jihočeského kraje, hodnota projektu 25.202 Kč, výše dotace 20.000 Kč;
  3. Nákup gymnastického nářadí– hodnota projektu 37.908 Kč, dotace Jihočeského kraje 30.000 Kč;
  4. 30. ročník Mikulášského poháru ve sportovní gymnastice žen – dotace města Tábor ve výši 15.000 Kč;
  5. Pořádání KP ve sportovní gymnastice – dotace Jihočeského kraje ve výši 37.000 Kč.