Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí patří mezi největší sportovní oddíly a kluby v jihočeském regionu. V roce 2021 měla 1363 členů, z toho 911 dospělá složka a 452 složka mládežnická (do 23 let). Vlastní sportovní činnost probíhá ve 13 aktivních oddílech.

Hlavním partnerem TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z.s. v oblasti mládežnického sportu je společnost C-Energy Planá s.r.o.

Aktuálně:

Po jednání s generálním ředitelem firmy Kovosvit prezident TJ oznamuje svolání mimořádného Shromáždění delegátů na měsíc květen 2022, které se bude zabývat změnou názvu TJ. Termín konání bude určen na jednání Rady předsedů 20. dubna 2022.
Dne 5. 4. 2022.
Mgr. Petr Havel, prezident TJ

Aktualizováno 26. 4. 2022:
Shromáždění delegátů se bude konat ve středu 18. května 2022 od 20.00 hod. v bowlingové herně Hotelu MAS.

Informace o dotacích:

V roce 2020 byly naší TJ přiděleny následující dotace:

  1. MŠMT poskytlo z dotačního programu „Můj klub“ naší TJ neinvestiční dotaci ve výši 1.065.350 Kč. Dotace bude použita na financování sportu mládeže a údržbu sportovních areálů;
  2. Jihočeský kraj poskytl v rámci opatření na podporu výkonnostního sportu dospělých 120.000 Kč softbalovému oddílu mužů;
  3. Jihočeský kraj poskytl naší TJ v rámci opatření na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže 100.000 Kč;
  4. Město Sezimovo Ústí poskytlo dotaci ve výši 502.500 Kč, z toho 342.500 Kč na činnost TJ a 160.000 Kč na údržbu a opravy.

V roce 2020 byly naší TJ schváleny následující dotační projekty:

  1. Optimalizace vytápění a větrání sportovní haly v Sezimově Ústí (napojení horkovodu) – dotace Jihočeského kraje, hodnota projektu 968.992 Kč, výše dotace 500.000 Kč, rozdíl mezi hodnotou projektu a výší dotace Jč. kraje bude uhrazen z dotace města Sezimovo Ústí;
  2. Obnova vybavení ve sportovní hale – dotace Jihočeského kraje, hodnota projektu 25.202 Kč, výše dotace 20.000 Kč;
  3. Nákup gymnastického nářadí– hodnota projektu 37.908 Kč, dotace Jihočeského kraje 30.000 Kč;
  4. 30. ročník Mikulášského poháru ve sportovní gymnastice žen – dotace města Tábor ve výši 15.000 Kč;
  5. Pořádání KP ve sportovní gymnastice – dotace Jihočeského kraje ve výši 37.000 Kč.