Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí patří mezi největší sportovní oddíly a kluby v jihočeském regionu. V roce 2018 měla 1405 členů, z toho 1013 dospělá složka a 392 složka mládežnická. Vlastní sportovní činnost probíhá ve 13 aktivních oddílech.

Hlavním partnerem TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z.s. v oblasti mládežnického sportu je společnost C-Energy Planá s.r.o.

Aktuálně:

Letní zájezd do Chorvatska – nabízíme 2 volné pokoje – podrobnosti a kontakt v příloze:

Informace o dotacích:

V roce 2019 byly naší TJ přiděleny následující dotace:

 1. MŠMT poskytlo z dotačního programu „Můj klub“ naší TJ neinvestiční dotaci ve výši 925.100 Kč. Dotace bude použita na financování sportu mládeže;
 2. Jihočeský kraj poskytl v rámci opatření na podporu výkonnostního sportu dospělých 200.000 Kč softbalovému oddílu mužů a žen;
 3. Jihočeský kraj poskytl naší TJ v rámci opatření na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže 103.000 Kč;
 4. Město Sezimovo Ústí poskytlo dotaci ve výši 507.000 Kč, z toho 347.000 Kč na činnost TJ a 160.000 Kč na údržbu a opravy.

V roce 2019 byly naší TJ schváleny následující dotační projekty:

 1. Rekonstrukce úklidové komory v areálu házené – dotace Jihočeského kraje, hodnota projektu 71.308 Kč, výše dotace 50.000 Kč;
 2. Obnova backstopu na softballovém hřišti – dotace Jihočeského kraje, hodnota projektu 32.147 Kč, výše dotace 24.000 Kč;
 3. Výstavba zavlažovacího systému na softballovém hřišti – hodnota projektu 991.408 Kč, dotace Jihočeského kraje 600.000 Kč. Rozdíl mezi hodnotou projektu a výší dotace Jč. kraje bude uhrazen z dotace města Sezimovo Ústí;
 4. Vybudování šaten a sociálního zařízení na softballovém hřišti (I.etapa) – hodnota projektu 720.671 Kč, dotace Jihočeského kraje 500.000 Kč. Rozdíl mezi hodnotou projektu a výší dotace Jihočeského kraje bude uhrazen z dotace města Sezimovo Ústí;
 5. IV. ročník Baťův pohár v softballe – dotace Jihočeského kraje ve výši 15.500 Kč a dotace města Tábor ve výši 20.000 Kč;
 6. Pořádání KP ve sportovní gymnastice – dotace Jihočeského kraje ve výši 13.000 Kč;
 7. Setkání házenkářských generací – příspěvek ve výši 20.000 Kč od Nadace ČEZ.